Osnovne karakteristike iKidsWatch2

pozivi

POZIVI

Iz aplikacije možete da pozivate iKidsWatch sat
poruke

PORUKE

Preko aplikacije možete slati tekstualne i govorne poruke.
navedi-me

NAVEDI ME

Pokazuje rutu od Vaše lokacije do lokacije sata
sigurne-zone

SIGURNE ZONE

Definišite u aplikaciji bezbjednosne zona unaprijed.
smart-lokator

SMART LOKATOR

Brzo i precizno pronalazi Vaše dijete
pozivi

NE OMETAJ

Opcija “Ne ometaj” omogućava podešavanje vremenskih intervala kada sat neće proizvoditi bilo kakve zvukove
period-osvjezenja

PODEŠAVANJA PERIODA OSVJEŽAVANJA

Podesitie vremenski interval kada se sinhronizuju podaci izmedju sata i servera.
kamera

FOTO ALBUM

Roditelj na aplikaciji može zatražiti novu sliku sa sata a da dijete to ne zna.
istorija-kretanja

ISTORIJA KRETANJA

Aplikacija čuva istoriju lokacija do 30 dana unazad.
sos

SOS BROJEVI

U aplikaciji se mogu unijeti do 3 broja koje dijete poziva pritiskom na SOS dugme.
restrikcija-na-pozive

RESTRIKCIJA NA POZIVE

Moguće je postaviti restrikciju na pozive iKidsWatch2 sata tako da može pozivati samo brojeve iz imenika.
imenik

IMENIK

Sat može da memoriše 10 brojeva u imenik, brojevi se unose putem aplikacije.
podsjetnik

PRONAĐI ME

Opciju za pronalaženje sata.
nagrade

NAGRADE

Sa aplikacije možete poslati ili oduzeti nagradu u obliku srca.
podesi-alarm

PODEŠAVANJE ALARMA

Možete podesiti do tri alarm
gasenje-sata

GAŠENJE SATA

Sat je moguće ugasiti samo iz aplikacije.

Koje su osnovne funkcije iKidsWatch 2 sata?

01

GSM – omogućava da sat prima i upućuje
pozive, kao i komunikaciju putem Interneta.

GPS WIFI LBS– zahvaljujući poboljšanom GPS iKidsWatch2, daje točne podatke o položaju, komunicirajući sa 16 satelita. Roditelju je uvijek dostupna informacija o djetetovoj lokaciji, naravno putem aplikacije. To je učinjeno na brz i precizan način. Svaki sat ima integrisani Wi-Fi modul, koji poboljšava lokaciju u zatvorenom prostoru. Kad je sat u zatvorenom prostoru, informacije o lokaciji pružaju se pomoću Wi-Fi mreže koje je sat prepoznao.

Poziv

pozivi
▪ Poziv – omogućava da sat prima i upućuje pozive. Integrisana je i opcija kontrole jačine zvuka, kako biste je prilagodili okruženju. Iz bezbjedonosnih razloga moguće je postaviti ograničenje koji telefonski brojevi mogu pozivati pametni sat kao i koje telefonske brojeve može pozivati pametni sat.

Restrikcija na imenik

Restrikicija na imenik pametni sat za djecu
▪ Moguće je postaviti restrikciju na pozive iKidsWatch2 će biti u mogućnosti samo da poziva brojeve iz imenika. Može da poziva do deset brojeva iz svog imenika koje ste vi prethodno odredili i ažurirali preko aplikacije.

Dozvoljeni brojevi

dozvoljeni brojevi

Dolazni pozivi – iKidsWatch2 prima pozive isključivo od predodredjenih brojeva od strane roditelja. Svi ostali pozivi se ignorišu.

Dozvoljeni brojevi – moguće dodati 10 brojeva. Dozvoljeni brojevi se podešavaju u aplikaciji. Sa ovom opcijom Vaše dijete je zaštićeno od poziva nepoznatih osoba.

Imenik

imenik i prikaz imenika za pametni sat za djecu

▪Imenik – Sat može da memoriše 10 brojeva u imenik, brojevi se unose putem aplikacije.

Igrice

pamenti sat za djecu prikaz tri razlicita ekrana

▪Igrice – iKidsWatch 2 sadrži zanimljivu
matematičku igricu, djeca riješavaju jednostavne
matematičke zadatke.

Glasovne poruke

pametni sat glasovne poruke

▪ Glasovne poruke – iKidsWatch 2 može slati i primati glasovne poruke. Dužina glasovnih poruka može biti do 10 sekundi.

▪ Teksutalne poruke – iKidsWatch 2 može primati tekstualne poruke. Maksimalna dužina jedne poruke može biti 20 karaktera. Poruke se šalju putem interneta i ne naplaćuju se dodatno od strane mobilnih operatera. Slanje tekstualnih poruka putem sata nije moguće.

Kamera

pametni sat za djecu sadrži integrisanu kameru od1 megapixel
▪ Kamera – iKidsWatch 2 sadrži integrisanu kameru 1 megapixel

Foto album

Pametni sat za djecu sadrži foto album – Za pregled slika takodje dijete može poslati sliku na aplikaciju roditelja. A korisnik na aplikaciji može zatražiti novu sliku sa sata a da dijete to ne zna.

▪ Foto album – Za pregled slika takodje dijete može poslati sliku na aplikaciju roditelja. A korisnik na aplikaciji može zatražiti novu sliku sa sata a da dijete to ne zna.

Pedometar

08 pedometar

▪ Pedometar – broji korake, prati i bilježi aktivnost vašeg djeteta tokom cijelog dana, te bilježi ove podatke u aplikaciju. Pedomatar je moguće uključiti i isključiti u aplikaciji.

QR kod sa integrisanim ID brojem sata

Pametni sat sadrži QR kod sa integrisanim ID brojem sata.

▪ Uredjaj – sadrži u sebi QR kod sa integrisanim ID brojem sata koji služi za povezivanje sata sa aplikacijom. ID broj omogućava da svaki sat može se dodati samo na jedan nalog. Jedan nalog možete koristiti na više telefona ili tablet uredjaja.

SOS brojevi

pametni sat za djecu sadrži dugme za SOS brojeve. Na ekranu je prikazano podešavanje SOS broja.

▪ SOS dugme – u aplikaciji, koja je instalirana na telefone , može se unijeti do 3 broja koje dijete poziva pritiskom na SOS dugme. Nakon aktivacije SOS funkcije sat poziva redom definisane brojeve sve dok se ne uspostavi veza sa jednim od njih. U medjuvremenu roditelji primaju notifikaciju na svom telefonu o aktiviranom SOS.

Nagrada

Pametni sat za djecu prikaz nagrada putem aplikacije za sat

▪ Nagrada – sa aplikacije možete poslati nagradu u obliku srca takodje nagradu je moguće i oduzeti. Kada se kroz aplikaciju pošalje broj srca dijete će na satu ekrana primiti taj broj.
▪ Vaše dijete ce dobiti informaciju o dobijenim ili izgubljenim nagradama.

Alarm

Pametni sat za djecu - podešavanja alarma

▪ Alarm – možete podesiti do tri alarma, pomoću kojih možete probuditi Vaše dijete ili ga podsetiti na različite aktivnosti tokom dana. Svaki od alarma možete podesiti odredjenog dana u odredjeno vreme.

Navedi me

Pametni sat za djecu pokazuje rutu od Vaše lokacije do lokacije sata.

▪ Navedi me – pokazuje rutu od Vaše lokacije do lokacije sata.

Pronađi sat

pametni sat za djecu prikaz opcije kada ste izgubili sat

▪ U slučaju da se sat izgubi i ne možete ga naci, možete iskoristiti ovu opciju da nadjete sat. Pritisnite taster pronadji sat i sat će početi da zvoni kako biste ga pronašli lakše. Sat će zvoniti 1 minut.

Period osvježavanja

Period osvjezavanja

▪ Putem ovog tastera možete podesiti, u kom vremenskom intervalu želite da se sinhronizuju podaci izmedju sata i servera.
▪ Vrijeme osvježavanje podataka prema serveru preporučuje se 60 minuta, režim za uštedu baterije.

Ne ometaj

aktiviranje opcije ne ometaj na pametnom satu za djecu

▪ Putem ovog tastera možete podesiti, u kom vremenskom intervalu želite da se sinhronizuju podaci izmedju sata i servera.
▪ Vrijeme osvježavanje podataka prema serveru preporučuje se 60 minuta, režim za uštedu baterije.

Ugasi sat

opcija ugasi pametni sat za djecu

▪ Kada se sat poveže na aplikaciju, Vaš sat se ne može ugasiti pritiskom na power dugme. Sat je moguće ugasiti samo iz aplikacije.

Sigurnosne zone

opcija sigurne zone pametni sat za djecu

▪ Možete postaviti sigurne zone (vrtić, škola, kuća…) a sat će poslati notifikaciju na Vašu aplikaciju ako dijete napusti ili se vrati u tu zonu.

Punjenje sata

pametni sat djecu i magnetni punjac

Magnetni punjač – omogućava lako postavljanje sata na punjenje.

Pametni sat se napuni od 0 do 100 za 2h.